Je možné se v autě obejít bez motorového oleje?

Praděda motorových olejů, minerální olej

Jak se vyrábí motorový olej? Do základového oleje se přidávají aditiva, které zlepšují mazací účinky motorových olejů. Minerální olej je druhem základového oleje a nejstarším typem motorového oleje. Nejčastější využití nachází u veteránů. Pojďme se s minerálními oleji seznámit blíže.

Užitné vlastnosti motorových olejů

O důležitosti motorového oleje není pochyb, je třeba zabezpečit mazání motoru, chlazení a odvádění nečistot. Motorový olej vzniká ze základového oleje, do kterého se přidávají nejrůznější aditiva pro zlepšení funkcí. Aditiva pomáhají udržet motor v čistotě, zlepšují mazací schopnosti a prodlužují životnost oleje.

Důležitým parametrem je především viskozita. Zjednodušeně řečeno určuje viskozita tloušťku vzniklého mazacího filmu. Viskozita se odvíjí od výběru základového oleje a aditiv. Čím vyšší číslo, tím silnější mazací film olej ve vysokých teplotách vytváří.

Základových olejů je několik druhů, jedním z nich jsou minerální oleje.

Jak se získává minerální olej

Původní surovina se získává z ropy, a to destilačním procesem. Někdy se proto minerální oleje označují jako ropné oleje. Minerální olej je průhledný a bezbarvý. Poté se připravuje směs, která splňuje požadavky na viskozitu a ke slovu přicházejí aditiva.

Výroba minerálního oleje

Výroba minerálního oleje je poměrně jednoduchá, ropný destilát se rafinuje s pomocí rozpouštědla. Tím jsou odstraněny částice, které by za provozu znečišťovaly motor. Minerální oleje mají velký obsah aromatických uhlovodíků a patří mezi cenově nejpříznivější základové oleje. S minerálními oleji se setkáte například i v tiskařských barvách, rozpouštědlech nebo některých kosmetických produktech.

Kvalitní minerální olej

Minerální oleje jsou rafinovány, aby byly odstraněny tepelně nestálé částice. Ty při provozu znečišťují motor. S hlubší rafinací je minerální olej kvalitnější, další rafinování ale zvyšuje náklady na výrobu.

Kvalitní minerální olej poznáte podle viskozitního indexu, obsahu síry a obsahu uhlovodíků. Platí, že čím více uhlovodíků a méně síry, tím je minerální olej kvalitnější.

Kde nachází minerální olej uplatnění

Minerální olej byl používán do převážné většiny historických motorů. Dnes nachází uplatnění u motocyklů nebo automobilů z řad veteránů. Používá se pro naftové i benzínové motory vozů z padesátých až osmdesátých let. Také se používá pro nejrůznější historické stroje.

Komerční sdělení

Okomentujte to

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.